Festivalul – concurs internaţional de muzică uşoară românească ,,VOCI DE PRIMĂVARĂ”

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, împreună cu Consiliul Județean Botoșani au lansat un nou festival concurs pentru tinerele talente. Din cauza pandemiei de Covid-19, această primă ediție a festivalului se va desfășura ON-LINE.

Scopul  Concursului:

Festivalul – concurs internaţional de muzică uşoară românească ,,VOCI DE PRIMĂVARĂ” are drept scop promovarea muzicii uşoare româneşti, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea de noi talente interpretative – în vederea  promovării lor în elita muzicii uşoare româneşti şi internaţionale.

Condiţii de participare:

Concurenții vor interpreta două melodii de muzică ușoară românească.

La concurs pot participa soliști de muzică uşoară, la următoarele categorii de vârstă:

 1. Categoria de vârstă cuprinsă între 10-15 ani;
 2. Categoria de vârstă cuprinsă între 16-35 ani;

Vârsta concurenţilor se calculează având ca punct de reper data de 3 aprilie 2021.

Înscrierea în concurs:

Concurenţii vor trimite, până la data de 22 martie 2021, prin e-mail, la adresa muzica@centrulcreatieibt.ro:

1. Copie după cartea de identitate/certificat de naştere/paşaport.

2. Fişa de înscriere.

3. O înregistrare video recentă, în care concurentul interpretează cele două piese din concurs; aceste două videoclipuri vor fi transmise separat. Înregistrarea nu trebuie să fie făcută în studio.

4. Dovada achitării taxei de înscriere de 60 lei, în contul bancar RO88 TREZ 1162 1G33 5000 XXXX   TREZORERIA BOTOSANI,  COD FISCAL CJCPCT  3372238. Foaia de depunere a taxei trebuie să conţină numele complet al concurentului şi CNP- ul acestuia.

5. Consimțământul/Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Concurenţii care au trecut de faza preselecţiei vor fi anunţaţi telefonic, iar listele cu toți concurenții vor fi publicate pe site-ul www.centrulcreatieibt.ro și pe adresa: facebook.com/centrulcreatieibotosani.

Înregistrările video trimise sunt făcute pe propria răspundere a concurentului, organizatorii neasumându-și răspunderea pentru calitatea tehnică a acestor înregistrări.

Dacă există neclarități, juriul poate solicita unui concurent să interpreteze live piesele din concurs.

În cazul în care numărul participanților depășește o limită rezonabilă, organizatorii își rezervă dreptul de opri înscrierile în concurs înaintea datei de 22 martie 2021.

Desfăşurarea concursului:

Această primă ediție a Festivalului – concurs internaţional de muzică uşoară românească ,,VOCI DE PRIMĂVARĂ” are loc, în mod excepțional, exclusiv on-line. Astfel, pe baza înregistrărilor video, juriul va face preselecția participanților în concurs. În data de         3   aprilie 2021, ora 14,00, va fi transmisă, în premieră, evoluția artistică a concurenților. Va urma jurizarea și gala laureaților, iar concursul propriu-zis se va încheia în aceeași zi. Transmisia video va putea fi vizionată pe adresa facebook.com/centrulcreatieibotosani

Juriul:

Prima ediție a Festivalului – concurs internaţional de muzică uşoară românească ,,VOCI DE PRIMĂVARĂ beneficiază de un juriu de excepție:

Președintele juriului este Marius ȚEICU, o adevărată legendă vie a muzicii ușoare românești. Compozitor, solist vocal, instrumentist, dirijor și profesor, Marius ȚEICU a avut și are o activitate prolifică, însumând sute de piese muzicale în domeniul muzicii ușoare, muzică de film, musicaluri, spectacole de revistă, show-uri muzicale pentru televiziune.

Cornelia CIOBANU, managerul C.J.C.P.C.T. Botoșani, solistă de muzică populară și profesoară de canto, cu o susținută activitate didactică și o carieră solistică bogată, cu zeci și sute de concerte atât în țară, cât și în străinătate, înregistrări și emisiuni la radio și televiziune.

– Și nu în ultimul rând, maestrul Viorel GAVRILĂ, personalitate complexă și mereu prezentă în muzica ușoară românească. Compozitor, dirijor și profesor, a debutat în lumea componistică în anul 1979, fiind încă elev de liceu. A compus peste 500 melodii de muzică ușoară, muzica pentru zeci de spectacole de revistă și pentru copii.

Hotărârile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate. Lucrările juriului, sistemul de notare și notele juriului sunt confidențiale.

Juriul are dreptul de a nu acorda unele premii, sau de a le redistribui. În cazul în care concurenții au punctaj egal, vor putea fi acordate premii ex-aequo. Pot fi oferite mențiuni și premii speciale, atât din partea organizatorilor, cât și din partea juriului, sponsorilor, mass-media, etc.

Premiile concursului:

Trofeul                                                       – 2.500 lei

 1. Secţiunea 10-15  ani :
 • Premiul I                                       – 1.300  lei
 • Premiul al II-lea                                 – 1.000  lei
 • Premiul al III-lea                                 –    800 lei
 • Menţiune                                                         –   400 lei

2 .    Secţiunea 16-35 ani :

 • Premiul I               – 1.800 lei
 • Premiul al II-lea         – 1.500 lei
 • Premiul al III-lea                     – 1.200 lei
 • Menţiune                                 –    800 lei

Trofeul poate fi câștigat de către orice participant, indiferent de categoria de vârstă la care concurează.

Câștigătorul Trofeului Festivalului nu mai are dreptul de a concura în următorii ani, cu excepția cazului în care a fost înscris la categoria de vârstă 10-15 ani; în această situație, el poate participa, atunci când vârsta îi permite, la categoria 16-35 ani.

Tuturor concurenţilor li se vor acorda diplome de participare la festival.

Protecţia datelor cu caracter personal

A. INFORMARE:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani informează concurenţii despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus  unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție, reglementate de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

B. ACORD:

În semnarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (menţionată în coloana de tabel nominal), concurenţii participanţi la acţiunea desfăşurată de instituţie confirmă că au citit și au înțeles conținutul prezentului acord, iar cele exprimate mai jos reprezintă voința lor, în cunoștință de cauză, liber exprimată, transpusă în tabelul nominal anexat ce urmează a fi completat corespunzator. Concurenţii participanţi la acţiunea desfăşurată îşi exprimă consimțământul în mod expres cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, astfel:

 • pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la festival/ concurs/acțiune;  
 • pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe toată durata concursului menționat (înregistrare video, poze, distribuire pe site-ul instituției și în presă și televiziune, publicare rezultate preselecție/ rezultate finale concurs, completare rapoarte solicitate de instituțiile statului) cu scopul promovării  culturale;     
 • pentru stocarea acestor date în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor;      
 • Refuzul participanţilor de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice derulării acțiunii culturale organizate și desfășurate de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și nu este imputabil instituției mai sus menționate.Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, etc.) participanţii la festival sunt obligaţi să informeze în scris Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în timp util.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, str. Unirii nr. 10, tel. 0744-59-09-13, de luni până vineri, între orele 8,00-16,30.

Manager  C.J.C.P.C.T.,                                                                         Referent muzică,                                                        

Cornelia CIOBANU                                                                  prof. Mirel AZAMFIREI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *