Așa da. 24 ha de parloagă vor deveni plămân verde pentru Hlipiceni

În comuna Hlipiceni, Botoșani, începând de luni, vor fi împădurite 24 de hectare de teren degradat. ”Împădurirea se va face în două perimetre de ameliorare, în Dragalina și Victoria. Proiectul este inițiat de 8 ani prin Ministerul Mediului-Garda Forestieră Suceava. Executantul s-a prezentat deja pentru predarea amplasamentului”, a declarat primarul comunei Hlipiceni, Marian Luchian. Potrivit SEAP, investiția vizează proiectarea și execuția obiectivului de investiții „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenurile degradate constituite în perimetrele de ameliorare ”Sub Coastă” și Dărânga 2” – 24,25 ha, comuna Hlipiceni, județul Botoșani „

După semnarea contractului de achiziţie publică şi depunerea garanţiilor contractuale, în termen de maximum două luni calendaristice, antreprenorul este obligat să transmită un Program de execuţie detaliat al întregului contract de execuție.

Prin prezenta achiziție se contractează servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de executie aferent obiectivului de investiții ,,Reconstrucție ecologică forestieră pe terenurile degradate constituite în perimetrele de ameliorare ”Sub Coastă” și Dărânga 2” – 24,25 ha, comuna Hlipiceni, județul Botoșani„ – in valoare estimată de 7.500,00 lei fără tva în baza studiului de fezabilitate aprobat și anexat; Scopul principal al contractului constă în prestarea serviciilor de impadurire si de intretinere acesteia pana la stadiul de masiv pe suprafata de 24.24 hectare terenuri degradate conform studiului de fezabilitate aprobat, servicii care sunt estimate ca fiind cheltuieli privind investiția de bază la 875.848,73 lei fără TVA. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *